Emilia Łuhowy

Jestem radcą prawnym, wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-855 i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Porad prawnych udzielam od 2005 roku – początkowo czyniąc to w ramach działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a po ukończeniu studiów pracując jako asystent radcy prawnego w naj­większych i najprężniej działających kancelariach prawniczych regionu i jednocześnie odbywając aplikację radcowską prowadzoną przy OIRP w Toruniu.
Poza zdobywaniem typowych doświadczeń zawodowych w pracy  kancelaryjnej,  współpracowałam  także z dużą firmą szkoleniowo-doradczą, przeprowadzając szkolenia (wykłady i treningi) z zakresu prawa pracy.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym również prawa pracy i prawa rodzinnego, a także prawa handlowego i gospodarczego. Posiadam duże doświadczenie w sprawach administracyjnych – zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej  Urzędu Gminy i gminnych jednostek budżetowych. Z sukcesami reprezentuję też klientów indywidualnych przed organami administracyjnymi różnych szczebli, włącznie z reprezentacją i sporządzaniem skarg do WSA i NSA.
Specjalizuję się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a studenckie zainteresowania prawami człowieka wykorzystuję w praktyce spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Wykształcenie:
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, studia dzienne magisterskie;
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta;
  • Uniwersytet Viadrina Frankfurt nad Odrą – European System of Human Rights Protection;
  • Poznańskie Centrum Praw Człowieka - International Protection of Human Rights;
  • Kurs prawniczego języka angielskiego – Conversa Toruń;
Emilia Łuhowy - Radca Prawny